Publiczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" | ul. Orwida 22 | 05-200 Wołomin22 787 00 42 info.przedszkole@vp.plCzynne: 6-18

Warsztaty plastyczne

Strona 5 z 15

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości.

Celem warsztatów plastycznych w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania. Warsztaty plastyczne także pełnią funkcję terapeutyczną, ponieważ przez organizowanie różnych form aktywności dziecka, przez rozwijanie i kształtowanie umiejętności usuwa się u dziecka zahamowania, poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze, uczę współistnienia w zespole ludzkim. To także rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwa po płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach.

Jednym z zadań takich warsztatów jest uwrażliwienie dziecka na zjawisko otaczającej rzeczywistości, na światło, barwy, bryłę, linię, fakturę, ruch, przestrzeń to zapoczątkowanie pierwszych kontaktów z pięknem przyrody i sztuki.

GALERIA ZDJĘĆ

Menu

Przyjmujemy już zapisy na rok przedszkolny 2021/2022.

Zapraszamy:

Rodziców dzieci urodzonych w 2014 zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszej Szkoły i składania podań do klasy I.