Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Baśniowa Kraina" | ul. Orwida 22 | 05-200 Wołomin577-463-080info.przedszkole@vp.plCzynne: 6-18 (w czasie Covid 7.00-17.00)

INTEGRACJA – Uczmy się i rozwijajmy razem!

Wielu rodziców wysyłając dziecko do przedszkola zastanawia się które wybrać? Dlaczego integracyjne? Przecież w takich grupach nauka i zabawa są trudniejsze.
Zauważają same niedogodności, przeszkody nie zastanawiając się, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „integracja”. Termin ten odnoszą tylko do dzieci wymagających wspomagania rozwoju, gdy tak naprawdę integracja w naszym pojęciu jest obustronna.
Dzieci uczą się od siebie nawzajem, stają się wrażliwe na krzywdę, chorobę drugiej osoby i wyrabiają w sobie naturalny odruch niesienia pomocy, wsparcia.
Widok osoby niepełnosprawnej, według wielu osób „innej”, nie napawa ich lękiem ani zakłopotaniem, przecież to byli ich koledzy i koleżanki w przedszkolu, dzieci takie same jak one, które tylko czasami potrzebowały więcej pomocy czy czasu.
W dzisiejszych czasach, w których życie toczy się bardzo szybko, wszyscy się spieszą i biegną przed siebie, warto zauważać osoby potrzebujące oraz umieć im pomóc.
Czasami potrzeba tak niewiele, choćby po prostu dobre słowo, rozmowa, normalne traktowanie, aby dać tak wiele.  Tego właśnie uczy „integracja”.

Przedszkole „Baśniowa Kraina” oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to:

*codzienne zajęcia indywidualne prowadzone przez pedagoga specjalnego, który na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program terapeutyczny. Zajęcia te trwają średnio ok. 30 min i są prowadzone w specjalnie do tego przygotowanej salce terapeutycznej – bezpłatnie;

*zajęcia logopedyczne, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb dziecka – bezpłatnie;

*zajęcia psychologiczne, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb dziecka - bezpłatnie;

*gimnastyka korekcyjna, odbywająca się raz w tygodniu dla dzieci ze wskazaniami do tego rodzaju zajęć – bezpłatnie;

*SI (integracja sensoryczna) – zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają średnio od 30 min. do 1 godz. (w zależności od możliwości i potrzeb dziecka) i prowadzone są w wyposażonej w specjalistyczny sprzęt Sali gimnastycznej – bezpłatnie;

*TUS – zajęcia uspołeczniające, odbywająca się  1 raz w tygodniu, i trwają ok 1 godziny – bezpłatnie;

*terapia ręki - odbywająca się raz w tygodniu i trwająca ok. 45 min. – płatne dodatkowo;

Menu

Przyjmujemy już zapisy na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy:

Rodziców dzieci urodzonych w 2016 zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszej Szkoły i składania podań do klasy I.