Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Baśniowa Kraina" | ul. Orwida 22 | 05-200 Wołomin577-463-080info.przedszkole@vp.plCzynne: 6-18 (w czasie Covid 7.00-17.00)

PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

Dla każdego dziecka, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciel/terapeuta opracowuje indywidualny program terapeutyczny. Celem tego programu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie właściwych postaw otwartości i samoakceptacji.
Nadrzędnym celem naszej pracy jest przygotowanie dzieci do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Aby osiągnąć ten cel codziennie, podczas każdych zajęć realizowane są następujące założenia programowe:
– wzmacnianie wiary w możliwości i wartośc każdego człowieka
– dążenie do tworzenia warunków jak najpełniejszej integracji społecznej
– rozwijanie empatii
– kreowanie pozytywnego myślenia umożliwiającego stawianie czoła przeciwnościom
– prowokowanie do podjęcia aktywności własnej
– ćwiczenia koncentracji uwagi
– usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– tworzenie skojarzeń wzrokowo – ruchowych
– rozwijanie bądź usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej
– wzbogacanie zasobu słownika (czynnego oraz biernego)
– stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
– wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji
– kompensowanie braków w rozwoju fizycznym i psychicznym
– maksymalne usprawnianie i rozwijanie niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych.

Aby realizacja programu, jego celów i założeń była całkowita, niezbędna jest Państwa (rodziców/opiekunów) współpraca i zaangażowanie.
W tym celu są Państwo na bieżąco informowani o postępach i niepowodzeniach dziecka. Bardzo ważne są częste, świadome i wielopłaszczyznowe kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami, do których serdecznie zachęcamy i zapraszamy.
Jest to ważne, gdyż dostrzeżenie w porę trudności, sytuacji problemowej, a także wtajemniczenie nauczycieli w sferę zainteresowań, umiejętności dziecka pomogą im, jak również rodzicom, w takim opracowaniu programu, który będzie nie tylko skuteczny, ale przede wszystkim ciekawy dla dzieci.

Menu

Przyjmujemy już zapisy na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy:

Rodziców dzieci urodzonych w 2016 zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszej Szkoły i składania podań do klasy I.