Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Baśniowa Kraina" | ul. Orwida 22 | 05-200 Wołomin577-463-080info.przedszkole@vp.plCzynne: 6-18 (w czasie Covid 7.00-17.00)

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci

Gry i zabawy swobodne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela

8.00 – 8.10

Przygotowanie do śniadania
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z
samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

8.15 – 8.30

Śniadanie
Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

8.30 – 8.40

Higiena
Czynności higieniczne, mycie zębów

8.40 – 10.30

Zabawy i sytuacje edukacyjne
Zajęcia wychowawczo – edukacyjne realizowane według programu wychowania
przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju (zajęcia
dydaktyczne, j. angielski, rytmika itp.)

10.30-10.45

II śniadanie i czynności higieniczne

10.45 – 12.00

Przygotowania do wyjścia do ogrodu, Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże
powietrze. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w salach).

12.00 – 13.00

Przygotowania do obiadu i obiad
Powrót z ogrodu, czynności porządkowe i higieniczne. Wyrabianie nawyków
higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku

13.00 – 13.10

Higiena
Czynności porządkowe i higieniczne
Wyrabianie nawyków higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą
W grupach młodszych przygotowanie do odpoczynku.

13.10 – 14.45

Odpoczynek / Ćwiczenia i zabawy
Leżakowanie w grupach młodszych / zajęcia indywidualne lub w małych zespołach,
zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne.

14.45 – 15.00

Higiena
Czynności porządkowe i higieniczne
Wyrabianie nawyków higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą i
przygotowaniem do posiłku

15.00 – 15.20

Podwieczorek
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole.

15.20 – 15.30

Higiena
Czynności porządkowe i higieniczne

15.30 – 18.00

Rozchodzenie się dzieci
Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek
ogrodowych /lub zabawy swobodne, zabawy i gry stolikowe, tematyczne,
konstrukcyjne w sali zajęcia indywidualne, ćwiczenia słownikowe lub w małych
zespołach, zajęcia dodatkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie
literatury dziecięcej.
Menu

Przyjmujemy już zapisy na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy:

Rodziców dzieci urodzonych w 2016 zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszej Szkoły i składania podań do klasy I.