Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Baśniowa Kraina" | ul. Orwida 22 | 05-200 Wołomin577-463-080info.przedszkole@vp.plCzynne: 6-18 (w czasie Covid 7.00-17.00)

Rekrutacja 2022/2023

 OD 1.IX.2015 r. Nasze Przedszkole jest placówką PUBLICZNĄ

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą:

pobyt w godzinach 8.00 – 13.00 BEZPŁATNIE,

każda rozpoczęta godzina pobytu 1 zł,

stawka żywieniowa 16 zł dziennie (4 nielimitowane posiłki z własnej kuchni).

W tym roku przedszkole bierze udział

w rekrutacji elektronicznej.

http://gminawolomin.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Rekrutacja dzieci do Przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

15 luty 2022 r. – 21 luty 2022 – Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

1 marca 2022 – 14 marca 2022 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28 marca 2022 r. do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca 2022 r. – 4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 – Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia

8 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są w w/w terminie pobrać i złożyć w grupie.


LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ http://gminawolomin.przedszkola.vnabor.pl


Czynności dotyczące złożenia wniosku

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej link do systemu umieszczony będzie na stronie: www.zeasip.wolomin.org oraz stronach www. przedszkoli.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru. lub podpisać w systemie PROFILEM ZAUFANYM. Podpisanie wniosku w systemie profilem zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru i nie wymaga składania formy papierowej.

W sytuacji braku możliwości wypełnienia wniosku w formie elektronicznej należy pobrać wniosek w przedszkolu wypełnić odręcznie i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie określonym w Harmonogramie w przedszkolu pierwszego wyboru lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie określonym w Harmonogramie.

Niezłożenie potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

 


 

Składając dokumenty w przedszkolu – prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie

 

 

Wyprawka Przedszkolaka:

- Piżama podpisana (nie obowiązuje 4 i 5 latków oraz „zerówki”),
– Pościel – kocyk w powłoczce i jasieczek – podpisane (nie obowiązuje 4 i 5 latków oraz „zerówki”),
– Kapcie z jasną podeszwą w podpisanym worku,
– Ubrania na zmainę w podpisanym worku,
– Strój na zajęcia gimnastyczne w podpisanym worku (nie obowiązuje 2 latków),
– Ręcznik frote mały podpisany
– Pasta do zębów, szczoteczka, kubek – podpisane,
– Chusteczki do nosa – 2 opakowania po 200 szt,
– Chusteczki mokre – 1 opakowanie 100 szt,
– Farby plakatowe
– Farby wodne – akwarele
– 3 pędzle różnej grubości, kubeczek na wodę, fartuszek do malowania podpisany;
– Blok rysunkowy A4 i A3
– Zeszyt papierów kolorowych
– Kredki świecowe – „bambino”
– Pastele olejne
– Plastelina
– Podkładka do lepienia plasteliny
– Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami
– Klej w sztyfcie

Menu

Przyjmujemy już zapisy na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy:

Rodziców dzieci urodzonych w 2016 zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszej Szkoły i składania podań do klasy I.